این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: سیستم کرایه خودرو ب زبان UML

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 12 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 13, 2014, 7:38 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 23, 2014, 10:45 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: mohamajoker09
توضیحات

سناریو پروژه - نمودار ِDFD - نمودار collaboration - نمودار use case - نمودار class - نمودار توالی - نمودار فعالیت

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

69000 تومان در 10 روز

35000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
vahidvas

70000 تومان در 5 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 13, 2014, 10:15 p.m. 42
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟