این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تمرین درس شبکه 1

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 4 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 13, 2014, 5:17 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 19, 2014, 6:36 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: abdii
توضیحات

9 سوال

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

50000 تومان در 3 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 13, 2014, 9:59 p.m. 42
ahmaduse

40000 تومان در 3 روز

15000 تومان 0 تومان Dec. 14, 2014, 2:28 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
roozbehrrzrrz

20000 تومان در 5 روز

10000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
parooiemarzie

20000 تومان در 1 روز

10000 تومان 10000 تومان Dec. 14, 2014, 10:55 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
hamidreza21

30000 تومان در 3 روز

10000 تومان 0 تومان Dec. 14, 2014, 12:50 p.m. 20
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟