این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: پروژه کلاسی پایگاه داده

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 10, 2014, 1:44 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 20, 2014, 5:54 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: abdii
توضیحات

برای محیط عملیاتی مشخص شده ( که "کلانتری" می باشد) موارد زیر پیاده سازی شود:
-شرح محیط و نیازمندی محیط عملیاتی
-موجودیت ها و صفات آنها را تشخیص و نودار ERD را رسم نمایید
-جداول مربوط ارتباط میان جداول را ایجاد نمایید
-فرم ورود و بازیابی اطلاعات و procedure مربوطه.

حداکثر 30 صفحه

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

50000 تومان در 10 روز

25000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
pedramamini

120000 تومان در 5 روز

50000 تومان 0 تومان Dec. 10, 2014, 4:44 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
vahidvas

80000 تومان در 15 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 10, 2014, 5:22 p.m. 42
engineer_demo2020

75000 تومان در 3 روز

40000 تومان 0 تومان Dec. 10, 2014, 5:32 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟