این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: پروژه درس شبکه های عصبی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:5000 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 5 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 9, 2014, 2:04 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 16, 2014, 3:18 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: Mehr_2548
توضیحات

پیاده سازی XOR را با MR1 ، MR2 ، MR3 و BP

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

100000 تومان در 4 روز

50000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
hadi123

1000000 تومان در 14 روز

200000 تومان 0 تومان Dec. 10, 2014, 4:14 p.m. 25
saeedsooriDec. 9, 2014, 2:25 p.m.
منظورتان از MR و BP چیست؟

Mehr_2548Dec. 9, 2014, 4:05 p.m.
الگوریتم های مادلاین و backpropagation

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟