این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: طراحی تعدادی دیاگرام با استفاده از uml و rational

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 45000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 14 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 3, 2014, 10:14 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 17, 2014, 1:21 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: iruser2084
توضیحات

کشیدن تعدادی دیاگرام در مورد مرکز کنترل ترافیک هوایی با استفاده از uml و rational rose

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

50000 تومان در 5 روز

20000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
p.dehghani

45000 تومان در 5 روز

10000 تومان 0 تومان Dec. 4, 2014, 8:28 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
farahmand

45000 تومان در 5 روز

10000 تومان 0 تومان Dec. 4, 2014, 9:59 p.m. 34
akram

40000 تومان در 5 روز

15000 تومان 5000 تومان Dec. 6, 2014, 8:41 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
misssalek

45000 تومان در 3 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 8, 2014, 3:42 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
engineer_demo2020

40000 تومان در 1 روز

15000 تومان 0 تومان Dec. 8, 2014, 3:44 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟