این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: سرمایه گذاری و بهینه سازی سرمایه گذاری

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:10000 - 700000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: Nov. 23, 2014, 1:13 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 1, 2014, 10:09 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: morris1357
توضیحات

پروژه سرمایه گذتری به مبلغ فرضی یک میلیون دلار بر روی هر شاخص دلخواه بازار بین المللی سرمایه از قبیل بازار بورس امریکا بازار نفت یا.... است مدت سرمایه گذاری یک هفته می باشد و باید ریسک سرمایه و هدجینگ سرمایه گذاری حساب سود احتمالی پیش بینی و بر اساس دو یا چند موضوع سرمایه گذاری پرتفولیو سرمایه گذاری بهینه شده باشد. برای مثال سرمایه گذاری روی شاخص های نفتی و مثلا دو شاخص عمده فیچور نفتی با حساب ریسک و سود احتمالی و میزان سرمایه گذاری روی هرکدام از انها.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
hadi123

700000 تومان در 7 روز

100000 تومان 0 تومان 25
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟