این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: ویرایش صفحه اول وب سایت + دو زبانه کردن

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 100000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: Nov. 18, 2014, 3:25 p.m.
تاریخ پایان: Nov. 29, 2014, 12:51 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: shain
توضیحات

ایجاد تغییرات زیر در یک وب سایت
1. ویرایش صفحه اول سایت و افزدون برخی گزینه ها به آن
2. ویرایش ظاهری صفحه اول
3. دو زبانه کردن وب سایت

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

150000 تومان در 7 روز

50000 تومان 0 تومان Nov. 18, 2014, 3:37 p.m. 42
derakhshanshimi

100000 تومان در 6 روز

0 تومان 30000 تومان Nov. 18, 2014, 4:22 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
saman93

100 تومان در 5 روز

0 تومان 0 تومان Nov. 18, 2014, 9:28 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
ahmaduse

50000 تومان در 5 روز

20000 تومان 0 تومان Nov. 19, 2014, 1:09 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
saman93Nov. 18, 2014, 9:22 p.m.
سلام چه جور سایتی است ؟ چه cms چه چیزهایی میخوای بزاری ؟

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟