این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: نگارش پوروپوزال رشته مدیریت

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 100000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 8 روز

تاریخ ایجاد: April 26, 2015, 3:53 p.m.
تاریخ پایان: May 5, 2015, 7:41 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: rasha
توضیحات

سلام .
براي پايان نامه با عنوان شناسايي فرصتهاي کارآفرينانه در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات براي زنان سرپرست خانوار (تحت پوشش يک نهاد مثل بهزيستي يا کميته امداد،شهر تهران) نيازمند نگارش پوروپوزال هستم.(چون مقاله بیس هم ندارم..ترجیحا تخصص مدیریت لازم است )

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
alirezaput

400000 تومان در 8 روز

200000 تومان 0 تومان April 26, 2015, 3:59 p.m. 21
Fatemeh69

900000 تومان در 8 روز

200000 تومان 0 تومان April 26, 2015, 4:28 p.m. 25
vahidvas

600000 تومان در 7 روز

50000 تومان 0 تومان April 26, 2015, 5:34 p.m. 42
mkhajeh1

400000 تومان در 7 روز

0 تومان 0 تومان April 26, 2015, 6:35 p.m. 22
mahdi83

200000 تومان در 8 روز

50000 تومان 50000 تومان April 26, 2015, 6:45 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
majid_yousefinejad

200000 تومان در 7 روز

100000 تومان 100000 تومان April 26, 2015, 9:30 p.m. 21
mirbagheri

150000 تومان در 7 روز

50000 تومان 0 تومان April 26, 2015, 9:52 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
ramin1

50000 تومان در 5 روز

30000 تومان 0 تومان 22
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟