عنوان پروژه: برنامه نويسي ios

( وضعیت: در حال دریافت پیشنهاد )
میانگین پیشنهاد ها0 تومان
محدوده بودجه 5000 - 21000000 تومان
مهلت انجام پروژه45 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

mk_s1992 ارسال پیام خصوصی
توضیحات

قسمتي از اين پروژه داراي يك حل دستگاه سه معادله با سه مجهول مي باشد


رشته ی دانشگاهی مرتبط: فیزیک
نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
پیشنهادی برای نمایش وجود ندارد.
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.