این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: ترجمه

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 20000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: April 24, 2015, 10:23 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: sasan_91
توضیحات

ترجمه متن ضمیمه شده. تا فردا ظهر

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
asosiasi

45000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان April 24, 2015, 11:43 p.m. 36
perfect

25000 تومان در 1 روز

25000 تومان 0 تومان April 25, 2015, 12:48 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
majid_yousefinejad

25000 تومان در 1 روز

10000 تومان 10000 تومان April 25, 2015, 10:37 a.m. 21
mahdi83

25000 تومان در 1 روز

10000 تومان 0 تومان April 25, 2015, 10:38 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
sepidehtds

30000 تومان در 2 روز

15000 تومان 0 تومان April 25, 2015, 3:42 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
alirezaput

30000 تومان در 1 روز

10000 تومان 0 تومان April 25, 2015, 5:40 p.m. 21
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟