این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: پروژه ترجمه متن مدیریت

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 200000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 20 روز

تاریخ ایجاد: April 24, 2015, 6:59 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: ataa1368
توضیحات

من فقط فصل پنجم از این کتاب را میخوام که 22 صفحس (از صفحه 81 تا 102 کتاب) و حدود 700 خطه
فقط متنشو می خوام و نیازی به ترجمه شکلا و .. ندارم

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

200000 تومان در 10 روز

50000 تومان 0 تومان April 24, 2015, 7:02 p.m. 42
Fatemeh69

180000 تومان در 20 روز

40000 تومان 0 تومان April 24, 2015, 7:19 p.m. 25
perfect

200000 تومان در 20 روز

200000 تومان 0 تومان April 24, 2015, 7:39 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mahdi83

180000 تومان در 10 روز

40000 تومان 40000 تومان April 24, 2015, 7:40 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
majid_yousefinejad

180000 تومان در 8 روز

40000 تومان 20000 تومان April 24, 2015, 7:42 p.m. 21
avchemenggApril 24, 2015, 7:35 p.m.
اسم کتاب چیه؟

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟