این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: شبیه سازی رشد سلول (سرطانی)

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:40000 - 90000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 20 روز

تاریخ ایجاد: April 24, 2015, 6:28 p.m.
تاریخ پایان: May 4, 2015, 1:03 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: Reza2
توضیحات

شبیه سازی رشد سلول سرطانی یا از بین بردن اون مثلا تحت تاثیر میدان مغناطیسی با کامسول یا نرم افزارهای دیگر.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

90000 تومان در 10 روز

30000 تومان 0 تومان April 24, 2015, 7:06 p.m. 42
amin_529

150000 تومان در 7 روز

20000 تومان 0 تومان 25
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟