عنوان پروژه: ترجمه

( وضعیت: در حال دریافت پیشنهاد )
میانگین پیشنهاد ها20618 تومان
محدوده بودجه 0 - 15000 تومان
مهلت انجام پروژه1 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

rahimi1370 ارسال پیام خصوصی
توضیحات

ی ترجمه روان میخام


فایل ضمیمه شده


رشته ی دانشگاهی مرتبط: مهندسی مکانیک
نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
mahdigh91

20000 تومان در 1 روز

5000 تومان 0 تومان April 24, 2015, 5:20 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
majid_yousefinejad

25000 تومان در 2 روز

10000 تومان 10000 تومان April 24, 2015, 7:30 a.m. 21
erashidi

35 تومان در 1 روز

10 تومان 0 تومان April 24, 2015, 9:17 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
rezaei215

25000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان April 24, 2015, 10:28 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
vahid1679

15000 تومان در 3 روز

5000 تومان 0 تومان April 24, 2015, 10:49 a.m. 17
amin_529

19000 تومان در 1 روز

5000 تومان 0 تومان April 24, 2015, 10:50 a.m. 25
aliyas

25000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان April 24, 2015, 10:51 a.m. 24
namdari

20000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان April 24, 2015, 11:10 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
halibehouli

25000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان April 24, 2015, 11:15 a.m. 25
Fatemeh69

25000 تومان در 1 روز

10000 تومان 0 تومان April 24, 2015, 11:37 a.m. 25
rezah

14000 تومان در 2 روز

5000 تومان 4000 تومان April 24, 2015, 1:12 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
seyedsalar

40000 تومان در 6 روز

0 تومان 0 تومان April 24, 2015, 3:32 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
ehsan1365

15000 تومان در 1 روز

15000 تومان 5000 تومان April 24, 2015, 5:09 p.m. 22
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.