این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تاثیر نوع ذغال سنگ بر کیفیت کک تولیدی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: April 23, 2015, 2:25 p.m.
تاریخ پایان: April 24, 2015, 2:50 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: Nekoukar
توضیحات

...

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Fatemeh69

0 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان April 23, 2015, 2:36 p.m. 25
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟