این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: کد CFD

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: April 23, 2015, 11:06 a.m.
تاریخ پایان: April 25, 2015, 5:56 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: aliasghar
توضیحات

با سلام. مسئله ای در رابطه با درس انتقال حرارت پیوست شده است.
که باید کد CFD مربوط به حل معادلات مسئله با متلب نوشته شود. مهلت تحویلش هم تا اخر وقت جمعه 4اردیبهشت میباشد.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
ghotbi

50000 تومان در 2 روز

20000 تومان 0 تومان April 23, 2015, 12:49 p.m. 40
Mahdiniksirat

30000 تومان در 1 روز

10000 تومان 0 تومان April 23, 2015, 4:28 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
topsedar

30000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان April 23, 2015, 5:11 p.m. 25
ehsan1365

40000 تومان در 1 روز

40000 تومان 10000 تومان April 23, 2015, 5:25 p.m. 22
proje1382

60000 تومان در 2 روز

35000 تومان 0 تومان April 23, 2015, 5:48 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
bokahamid

80000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان April 23, 2015, 6:09 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
apaco

20000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 25
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟