عنوان پروژه: جدول سودوکو

( وضعیت: در حال دریافت پیشنهاد )
میانگین پیشنهاد ها98888 تومان
محدوده بودجه 100000 - 200000 تومان
مهلت انجام پروژه15 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

goudarz ارسال پیام خصوصی
توضیحات

جدول سودوکو. با هر زبان برنامه نویسی دلخواه. با ابعاد حداقل 20 سانتی متر در 20 سانتی متر.


رشته ی دانشگاهی مرتبط: مهندسی برق
نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
aliyas

120000 تومان در 7 روز

120000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 6:38 p.m. 24
sinashokuhi

45000 تومان در 10 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 5:45 p.m. 14
perfect

200000 تومان در 15 روز

200000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 6:21 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
alirezaput

75000 تومان در 4 روز

5000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 8:35 p.m. 21
roozbehrrzrrz

0 تومان در 15 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 9:02 p.m. 77
Programmer

75000 تومان در 5 روز

5000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 9:32 p.m. 69
matlabcoder

200000 تومان در 5 روز

50000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 11:06 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Slayer

50000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 11:18 p.m. 45
miladhamzeh

125000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان April 22, 2015, 2:08 a.m. 25
goudarzApril 21, 2015, 5:49 p.m.
جناب این پروژه دارای گزارش کامل هم هست؟

sinashokuhiApril 22, 2015, 1:59 p.m.
اره با گزارش کامله

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.