این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تحقیق درس الگوریتم و گرافیک

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 15 روز

تاریخ ایجاد: April 20, 2015, 9:22 p.m.
تاریخ پایان: May 5, 2015, 9:30 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: ALI556565
توضیحات

در یک فایل زیپ ضمیمه شد

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

50000 تومان در 15 روز

25000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟