عنوان پروژه: ترجمه انگلیسی به فارسی (متن مربوط به ریاضیات است)

( وضعیت: در حال دریافت پیشنهاد )
میانگین پیشنهاد ها163410 تومان
محدوده بودجه 0 - 120000 تومان
مهلت انجام پروژه9 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

ETABS ارسال پیام خصوصی
توضیحات

فایل 41 صفحه میباشد که بدلیل حجم بیشتر از 5 مگ ؛ فقط 10 صفحه از آن آورده شده است.. که بقیه کار نیز به همین فرمت میبشد.
بایستی دقیق و تخصصی ترجمه شود.
متن مربوط به محاسبات عددی و ریاضیات است .
بدلیل داشتن پارمترهای ریاضی بهتر است تایپ شود ؛ هزینه تایپ اعلام شود.

در مورد جداول .. نیازی نیست تمام کلمات ترجمه شود.. کافیست عنوان جدول ترجمه گردد.


فایل ضمیمه شده


مهارتهای مورد نیاز:

رشته ی دانشگاهی مرتبط: ریاضیات
نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
mohammad_m

140000 تومان در 6 روز

50000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 7:48 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
roozbehrrzrrz

0 تومان در 9 روز

0 تومان 0 تومان April 20, 2015, 8 p.m. 77
alirezaput

246000 تومان در 9 روز

50000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 8:48 p.m. 21
perfect

150000 تومان در 9 روز

150000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 9:02 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
aliyas

300000 تومان در 9 روز

100000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 9:03 p.m. 24
chooanna47

120000 تومان در 10 روز

50000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 9:26 p.m. 20
vahid1679

100000 تومان در 10 روز

20000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 9:48 p.m. 17
Fatemeh69

180000 تومان در 8 روز

60000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 9:49 p.m. 25
mkhajeh1

200000 تومان در 8 روز

0 تومان 0 تومان April 20, 2015, 9:54 p.m. 22
ghotbi

300000 تومان در 9 روز

100000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 10:10 p.m. 40
zahra66315

100000 تومان در 8 روز

50000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 11:40 p.m. 36
majid_yousefinejad

130000 تومان در 10 روز

40000 تومان 40000 تومان April 21, 2015, 8:10 a.m. 21
mohamadala

290000 تومان در 12 روز

50000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 8:12 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
robofa

120000 تومان در 5 روز

50000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 9:46 a.m. 61
ntahanypour

115000 تومان در 7 روز

50000 تومان 50000 تومان April 21, 2015, 11:10 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
tahere

120000 تومان در 10 روز

50000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 12:09 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
rouhani

300000 تومان در 12 روز

10000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 12:55 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
pedramgh

100000 تومان در 5 روز

30000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 1:38 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Mohammadasasi

200000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 1:43 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
sadatrazavi

12000 تومان در 4 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 2:22 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
okkhoee

60000 تومان در 7 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 2:51 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
kasep10

350000 تومان در 10 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 3:12 p.m. 25
lohon

300000 تومان در 9 روز

50000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 4:23 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
savalan

140000 تومان در 10 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 4:52 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
aahhss

150000 تومان در 9 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 4:55 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
sinashokuhi

50000 تومان در 7 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 5:29 p.m. 14
amirb

150000 تومان در 6 روز

30000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 6:40 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
reza93

130000 تومان در 7 روز

40000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 7:04 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mohammadd20

170000 تومان در 10 روز

30000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 8:50 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
namdari

70000 تومان در 6 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 10:19 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
elham7

200000 تومان در 9 روز

90000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 10:38 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mortezataher

200000 تومان در 10 روز

0 تومان 0 تومان April 22, 2015, 2:31 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mechexpert

150000 تومان در 8 روز

30000 تومان 0 تومان April 22, 2015, 4:42 a.m. 34
ehsan110

200000 تومان در 5 روز

0 تومان 0 تومان April 22, 2015, 11:31 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
elnak

230000 تومان در 10 روز

30000 تومان 0 تومان April 22, 2015, 12:36 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
reza98

150000 تومان در 10 روز

30000 تومان 0 تومان April 22, 2015, 7:54 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
dehban

240000 تومان در 10 روز

50000 تومان 0 تومان April 23, 2015, 11 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
kohenik

120000 تومان در 6 روز

75000 تومان 0 تومان April 23, 2015, 3:58 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mehdiput

90000 تومان در 5 روز

0 تومان 0 تومان April 28, 2015, 12:40 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.