این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: تحقیق درس گرافیک کامپیوتری

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 14 روز

تاریخ ایجاد: April 19, 2015, 2:30 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: ALI556565
توضیحات

تحقیق در مورد Computer-aided Design برای درس گرافیک کامپیوتری .
توضیحات کامل تر تو 1 فایل زیپ ارسال شد

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
mahdi83

70000 تومان در 7 روز

20000 تومان 20000 تومان April 19, 2015, 2:45 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
majid_yousefinejad

45000 تومان در 7 روز

20000 تومان 20000 تومان April 19, 2015, 2:49 p.m. 21
angel

50000 تومان در 14 روز

10000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 2:58 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
roozbehrrzrrz

0 تومان در 10 روز

0 تومان 0 تومان April 19, 2015, 3:06 p.m. 77
chooanna47

45000 تومان در 8 روز

15000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 3:09 p.m. 20
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟