این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: فیزیک 2

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: April 19, 2015, 2:06 p.m.
تاریخ پایان: April 27, 2015, 1:14 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: ALI556565
توضیحات

تمرین رو داخل 1 فایل زیپ قرار دادم .
تمرین 1 نمره داره

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
madboy

35000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان April 19, 2015, 2:13 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
aliyas

35000 تومان در 7 روز

0 تومان 0 تومان April 19, 2015, 2:42 p.m. 24
mohammadray

45000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان April 19, 2015, 5:01 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
subzero

20000 تومان در 3 روز

14000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 6:18 p.m. 5
ojeelm

150000 تومان در 5 روز

80000 تومان 10000 تومان April 19, 2015, 11:08 p.m. 25
mstparvin

40000 تومان در 2 روز

0 تومان 10000 تومان April 20, 2015, 3:22 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
pedramgh

35000 تومان در 2 روز

10000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 10:02 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
ntahanypour

20000 تومان در 3 روز

10000 تومان 20000 تومان April 21, 2015, 11:14 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mi_haghighi

40000 تومان در 6 روز

20000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 2:20 p.m. 23
ftaba

30000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 6:04 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
sinashokuhi

15000 تومان در 5 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 7:30 p.m. 14
mortezataher

45000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان April 22, 2015, 2:07 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟