عنوان پروژه: ترجمه انگلیسی به فارسی

( وضعیت: در حال دریافت پیشنهاد )
میانگین پیشنهاد ها48333 تومان
محدوده بودجه 0 - 25000 تومان
مهلت انجام پروژه8 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

seven7712 ارسال پیام خصوصی
توضیحات

ترجمه ی حدود 6 صفحه ای مرتبط با رشته پزشکی در سطح ساده


مهارتهای مورد نیاز:

رشته ی دانشگاهی مرتبط: علوم پزشکی
نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
alirezaput

100000 تومان در 5 روز

10000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 1:14 p.m. 21
Fatemeh69

40000 تومان در 5 روز

20000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 1:19 p.m. 25
majid_yousefinejad

35000 تومان در 7 روز

20000 تومان 20000 تومان April 19, 2015, 2:38 p.m. 21
mahdi83

40000 تومان در 5 روز

20000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 2:44 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
aliyas

100000 تومان در 7 روز

20000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 2:46 p.m. 24
arminnorouzi

35000 تومان در 5 روز

25000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 2:54 p.m. 15
ntahanypour

35000 تومان در 5 روز

10000 تومان 0 تومان April 21, 2015, 11:16 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
sinashokuhi

20000 تومان در 3 روز

0 تومان 0 تومان April 21, 2015, 7:32 p.m. 14
elnak

30000 تومان در 5 روز

0 تومان 0 تومان April 22, 2015, 10:07 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mohamadalaApril 19, 2015, 4:54 p.m.
فایلاش کجاست؟

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.