این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: مراحل طراحی و ساخت قطعه یا وسیله ای بصورت پاورپویت

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 25000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: April 19, 2015, 12:58 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: seven7712
توضیحات

پروژه به زبان فارسی باشد و دارای عکس و تو ضیحات
از مرحله ی ایده و طرح و روش ساخت تا انتها

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Fatemeh69

45000 تومان در 2 روز

10000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 1:16 p.m. 25
madboy

40000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان April 19, 2015, 2:18 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
aliyas

40000 تومان در 2 روز

10000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 2:48 p.m. 24
meysam_mosania

50000 تومان در 4 روز

10000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 4:30 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
omid69

35000 تومان در 5 روز

10000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 11:27 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Mahdiniksirat

40000 تومان در 2 روز

5000 تومان 5000 تومان April 20, 2015, 1:31 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
proje1382

60000 تومان در 3 روز

20000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 8:13 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
vahidvas

35000 تومان در 2 روز

15000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 10:19 p.m. 42
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟