این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تست عایقی کابلهای فشار قوی در آزمایشگاه ها

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 40000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 6 روز

تاریخ ایجاد: April 18, 2015, 9:02 p.m.
تاریخ پایان: April 29, 2015, 3:15 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: akfix
توضیحات

انواع تستها //// مراحل تست //// تحلیل های تئوری و آزمایشگاهی
تقریبا 50 صفحه

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
chooanna47

40000 تومان در 7 روز

15000 تومان 0 تومان 20
  • پذیرفته شد!
kohenik

45000 تومان در 6 روز

35000 تومان 0 تومان April 19, 2015, 11:53 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟