این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: مخازن تحت فشار cng از جنس کامپوزیت بوسیله انسیس

( وضعیت: لغو شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 60000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: April 17, 2015, 2:36 p.m.
تاریخ پایان: April 22, 2015, 1:08 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: behzad72hell
توضیحات

مخزن تحت فشار cng از جنس کامپوزیت توسط نرم افزار انسیس طراحی و به دلخواه داده به آن داده شود و نتایج و مش ریزی و نقاط بحرانی مشخص شود

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
arminnorouzi

120000 تومان در 2 روز

50000 تومان 0 تومان 15
  • پذیرفته شد!
meysam_mosania

100000 تومان در 3 روز

20000 تومان 0 تومان April 18, 2015, 12:03 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Gandil

180000 تومان در 4 روز

80000 تومان 50000 تومان April 18, 2015, 12:57 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
okkhoee

100000 تومان در 7 روز

0 تومان 0 تومان April 18, 2015, 8:15 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
davidrooz

200000 تومان در 3 روز

100000 تومان 0 تومان April 18, 2015, 8:39 p.m. 23
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟