این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: برنامه نویسی به زبان c

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 3 روز

تاریخ ایجاد: April 15, 2015, 6:36 p.m.
تاریخ پایان: April 25, 2015, 11:23 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: Mahsaaa
توضیحات

برنامه ای بنویسید که با زدن چند دکمه از روی صفحه کلید بتوانید یک مربع را در جهات بالا پایین و مورب حرکت داده و به وسیله آن نقاشی کنیم

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Slayer

40000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان 45
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟