این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: برنامه نویسی به زبان c

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 3 روز

تاریخ ایجاد: April 15, 2015, 11:39 a.m.
تاریخ پایان: April 24, 2015, 11:23 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: Mahsaaa
توضیحات

به سیله ی زبان c برنامه ای بنویسید که ارقام شماره 9333901 را به صورت نمودار میله ای نمایش دهد

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
pejmansharifi25

50000 تومان در 3 روز

35000 تومان 15000 تومان April 15, 2015, 12:54 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Slayer

30000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 45
  • پذیرفته شد!
perfect

30000 تومان در 3 روز

30000 تومان 0 تومان April 20, 2015, 10:39 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟