این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: Effect of the ratio of specific heats on a small s

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 190000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 10 روز

تاریخ ایجاد: April 13, 2015, 7:42 p.m.
تاریخ پایان: April 27, 2015, 7:49 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: jesuisfarid
توضیحات

مقاله ضمیمه شده بایستی توسط نرم افزار متلب شبیه سازی شده و به نمودار ها و نتایج موجود در آن رسید.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
tornado

200000 تومان در 8 روز

50000 تومان 0 تومان April 13, 2015, 9:16 p.m. 61
Programmer

170000 تومان در 7 روز

10000 تومان 0 تومان April 13, 2015, 10:22 p.m. 69
DrEngineer

160000 تومان در 4 روز

30000 تومان 0 تومان April 13, 2015, 11:04 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mohammad_m

160000 تومان در 7 روز

50000 تومان 0 تومان April 14, 2015, 10:12 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Fatemeh69

80000 تومان در 3 روز

10000 تومان 0 تومان April 15, 2015, 12:36 a.m. 25
mechexpert

140000 تومان در 5 روز

30000 تومان 0 تومان 34
  • پذیرفته شد!
jamalrezaei

150000 تومان در 3 روز

50000 تومان 30000 تومان April 15, 2015, 2:37 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
okkhoee

100000 تومان در 3 روز

0 تومان 20000 تومان April 15, 2015, 8:33 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
aliyas

80000 تومان در 5 روز

0 تومان 0 تومان April 15, 2015, 12:09 p.m. 24
proje1382

200000 تومان در 10 روز

100000 تومان 0 تومان April 15, 2015, 6:51 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
saeedazar88

170000 تومان در 15 روز

20000 تومان 10000 تومان April 19, 2015, 3:05 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
HAssanAminiApril 15, 2015, 6:19 p.m.
با سلام پروژه فوق گزارش می خواهد یا فقط کدنویسی و ارائه نتایج است؟ با تشکر

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟