این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: ترجمه مقاله

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 0 تومان


زمان پیشنهاد شده: 14 روز

تاریخ ایجاد: April 10, 2015, 3:46 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: puya00
توضیحات

ترجمه کامل و روان سه مقاله پیوست شده در زمینه دیتا ماینینگ

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
majid_yousefinejad

90000 تومان در 4 روز

20000 تومان 0 تومان April 10, 2015, 4:24 p.m. 21
mkhajeh1

180000 تومان در 8 روز

20000 تومان 10000 تومان April 10, 2015, 5:46 p.m. 22
mohammad_m

120000 تومان در 6 روز

20000 تومان 0 تومان April 10, 2015, 8:59 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
aliyas

120000 تومان در 10 روز

0 تومان 0 تومان April 10, 2015, 10:36 p.m. 24
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟