عنوان پروژه: تاریخ موسیقی ایران تا پایان دوره قاجار

( وضعیت: در حال دریافت پیشنهاد )
میانگین پیشنهاد ها225000 تومان
محدوده بودجه تعیین نشده
مهلت انجام پروژه7 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

amirber ارسال پیام خصوصی
توضیحات

4 فصل 25 صفحه ای


رشته ی دانشگاهی مرتبط: مدیریت
نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
mehmir

300000 تومان در 7 روز

100000 تومان 0 تومان April 8, 2015, 3:07 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
zahra66315

150000 تومان در 5 روز

100000 تومان 0 تومان April 8, 2015, 4:39 p.m. 36
ojeelm

450000 تومان در 15 روز

100000 تومان 20000 تومان April 8, 2015, 5:25 p.m. 25
mohammad_m

200000 تومان در 5 روز

80000 تومان 0 تومان April 8, 2015, 5:34 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
asosiasi

150000 تومان در 7 روز

50000 تومان 0 تومان April 8, 2015, 7:24 p.m. 36
chooanna47

100000 تومان در 7 روز

25000 تومان 0 تومان April 8, 2015, 11:54 p.m. 20
mousadebugerApril 11, 2015, 9:41 p.m.
سلام

chooanna47April 12, 2015, 5:51 p.m.
سلام !

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.