عنوان پروژه: طراحی کارت ویزیت

( وضعیت: در حال دریافت پیشنهاد )
میانگین پیشنهاد ها16700 تومان
محدوده بودجه 5000 - 30000 تومان
مهلت انجام پروژه5 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

roya92 ارسال پیام خصوصی
توضیحات

کارت ویزیت برای دفتر مهندسی


مهارتهای مورد نیاز:

رشته ی دانشگاهی مرتبط: گرافیک
نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

0 تومان در 5 روز

0 تومان 0 تومان April 8, 2015, 12:29 a.m. 77
mnikoo

25000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان April 8, 2015, 9:43 a.m. 23
vahidvas

20000 تومان در 4 روز

20000 تومان 0 تومان April 8, 2015, 10:24 a.m. 42
aminomidi

10000 تومان در 1 روز

5000 تومان 5000 تومان April 8, 2015, 8:12 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
alonak

7000 تومان در 3 روز

3500 تومان 0 تومان April 8, 2015, 8:30 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
soha

20000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان April 9, 2015, 2:55 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
ahmaduse

15000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان April 9, 2015, 5:02 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Ata_back

30000 تومان در 2 روز

10000 تومان 1000 تومان April 10, 2015, 8:01 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
rezar

15000 تومان در 1 روز

5000 تومان 15000 تومان April 11, 2015, 1:03 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
hamedjj

25000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان April 11, 2015, 6:54 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.