عنوان پروژه: سیستم حضور غیاب با استفاده از من کارت

( وضعیت: در حال دریافت پیشنهاد )
میانگین پیشنهاد ها0 تومان
محدوده بودجه 100000 - 400000 تومان
مهلت انجام پروژه60 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

yuttrim ارسال پیام خصوصی
توضیحات

روی تگ nfc نام هر فرد نوشته شود و زمانی که من کارتی که در آن نام شخص نوشته شده به گوشی که قابلیت خواندن را داراست نزدیک میکنیم نام شخص روی نمایشگر گوشی ظاهر شود و ساعت نزدیک شدن این تگ به گوشی در نرم افزار اندروید موجود در گوشی ذخیره شود


مهارتهای مورد نیاز:

رشته ی دانشگاهی مرتبط: مهندسی کامپیوتر
نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
پیشنهادی برای نمایش وجود ندارد.
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.