این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: سیستم توزیع صنایع لبنی

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 200000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 20 روز

تاریخ ایجاد: April 6, 2015, 1:55 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: bardiasha
توضیحات

-برنامه ریزی سیستم توزیع شرکت مورد نظر
-تبادل اطلاهات در سیستم توزیع
-اثرگذاری واحدهای مرتبط در حوزه توزیع
-اولویت بندی معیارهای توزیع در سازمان

موارد فوق باید در پروژه ذکر شود.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟