این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: بهینه سازی الگوریتم های non convexدر متلب

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:25000 - 200000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 10 روز

تاریخ ایجاد: April 5, 2015, 9:59 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: sonya22
توضیحات

تمام توضیحات در فایل ارسالی امده است

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟