عنوان پروژه: پروژه طراحی اجزا 1

( وضعیت: در حال دریافت پیشنهاد )
میانگین پیشنهاد ها381250 تومان
محدوده بودجه 0 - 100000 تومان
مهلت انجام پروژه5 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

halibehouli ارسال پیام خصوصی
توضیحات

طراحی یک دستگاه برش سنگ که بیست تیغه با فواصل مساوی روی کرنک نصب شده است و به وسیله یک مکانیزم تیغه ها به عقب و جلو حرکت ساده میکند. به طوری که اگر لنگ عقب به جلو حرکت کند تیغه سنگ را میبرد. دیاگرام پیکره آزاد اجزای سیستم و طراحی تک تک اجزا مد نظر میباشد. توضیحات کامل در فایل ضمیمه موجود است.


فایل ضمیمه شده


مهارتهای مورد نیاز:

رشته ی دانشگاهی مرتبط: مهندسی مکانیک
نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
rezayya

600000 تومان در 10 روز

100000 تومان 0 تومان April 5, 2015, 9:45 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
saam3461

650000 تومان در 10 روز

150000 تومان 0 تومان April 4, 2015, 11:59 a.m. 25
meysam_mosania

200000 تومان در 3 روز

50000 تومان 0 تومان April 4, 2015, 11:57 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
hshafiee

500000 تومان در 5 روز

100000 تومان 0 تومان April 4, 2015, 12:40 p.m. 51
davidrooz

350000 تومان در 8 روز

150000 تومان 5000 تومان April 4, 2015, 1:44 p.m. 23
rahimi1370

200000 تومان در 10 روز

50000 تومان 0 تومان April 4, 2015, 2:19 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
cyrusco

350000 تومان در 10 روز

100000 تومان 5000 تومان April 5, 2015, 12:57 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
aliyas

200000 تومان در 3 روز

0 تومان 0 تومان April 5, 2015, 5:55 p.m. 24
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.