این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ترجمه

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 40000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 10 روز

تاریخ ایجاد: March 15, 2015, 1:32 p.m.
تاریخ پایان: March 27, 2015, 12:40 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: yasamanboshraei
توضیحات

ترجمه متن مقاله

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Enginer

450000 تومان در 15 روز

125000 تومان 0 تومان March 15, 2015, 1:34 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
asosiasi

250000 تومان در 15 روز

100000 تومان 0 تومان March 15, 2015, 1:51 p.m. 36
hshafiee

200000 تومان در 10 روز

50000 تومان 0 تومان March 15, 2015, 1:58 p.m. 51
ehsan1365

180000 تومان در 8 روز

50000 تومان 10000 تومان March 15, 2015, 2:55 p.m. 22
mohamadala

125000 تومان در 12 روز

40000 تومان 0 تومان March 15, 2015, 4:40 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
roozbehrrzrrz

40000 تومان در 10 روز

20000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
alirezaput

200000 تومان در 10 روز

30000 تومان 0 تومان March 15, 2015, 5:02 p.m. 21
robofa

65000 تومان در 3 روز

20000 تومان 0 تومان March 15, 2015, 5:39 p.m. 61
ghotbi

100000 تومان در 15 روز

50000 تومان 0 تومان March 15, 2015, 7:47 p.m. 40
mehri

225000 تومان در 10 روز

100000 تومان 0 تومان March 16, 2015, 12:19 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
zrjm

150000 تومان در 7 روز

50000 تومان 0 تومان March 16, 2015, 2:39 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Ali_1

95000 تومان در 5 روز

25000 تومان 0 تومان March 16, 2015, 3:56 p.m. 35
pooya_ebrahimi

160000 تومان در 10 روز

50000 تومان 10000 تومان March 16, 2015, 5:05 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
sinadarab66

40000 تومان در 5 روز

0 تومان 0 تومان March 16, 2015, 8:12 p.m. 19
mehriMarch 16, 2015, 12:15 a.m.
ترجمه بصورت تایپ شده تحویل بشه باید؟

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟