این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: A Landslide Monitoring Technique Based on Dual-Rec

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:200000 - 400000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: March 15, 2015, 11:22 a.m.
تاریخ پایان: April 2, 2015, 5 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: saman94
توضیحات

در فایل ضمیمه

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Programmer

250000 تومان در 7 روز

10000 تومان 0 تومان 69
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟