این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: شبیه سازی کنترلر lqr برای موشک به کمک متلب

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:130000 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 3 روز

تاریخ ایجاد: March 8, 2015, 5:35 p.m.
تاریخ پایان: March 11, 2015, 6:45 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: saeidsadeghi
توضیحات

در این پروژه انجام شود 1-استخراج معادلات دینامیکی موشک 2-خطی سازی مهادلات 3-نوشتن به فرم فضای حالت 4-چک کنترل پذیری و مشاهده پذیری سیسنم 5-اعمال کنترلر lqr بر روی سیستم مراحل 4و5 به کمک متلب

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
robofa

130000 تومان در 3 روز

30000 تومان 0 تومان 61
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟