عنوان پروژه: سیگنال

( وضعیت: در حال اجرا )
میانگین پیشنهاد ها13333 تومان
محدوده بودجه 0 - 30000 تومان
مهلت انجام پروژه30 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

elrajabi ارسال پیام خصوصی
توضیحات

norm

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Programmer

12000 تومان در 2 روز

12000 تومان 0 تومان 69
  • پذیرفته شد!
farrokh_1833

20000 تومان در 3 روز

0 تومان 0 تومان March 6, 2015, 7:35 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
unes67

8000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان March 6, 2015, 11:36 p.m. 34
rezarMarch 6, 2015, 6:01 p.m.
توضیحات کافی بدید

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.