این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: نقد و تفسیر یک کتاب یا رمان به زبان انگلیسی

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 25000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: March 2, 2015, 3:12 p.m.
تاریخ پایان: March 5, 2015, 11:13 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: farrokh_1833
توضیحات

نقد و تفسیر یک کتاب یا رمان به زبان انگلیسی

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
electronic

45000 تومان در 2 روز

35000 تومان 0 تومان March 2, 2015, 3:22 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
alirezaput

30000 تومان در 2 روز

10000 تومان 0 تومان March 2, 2015, 3:56 p.m. 21
asosiasi

35000 تومان در 3 روز

20000 تومان 0 تومان March 2, 2015, 6:59 p.m. 36
Behnush

35000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان March 2, 2015, 8:12 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
vahidvas

30000 تومان در 2 روز

30000 تومان 0 تومان March 2, 2015, 9:36 p.m. 42
BehnushMarch 2, 2015, 6 p.m.
تعداد صفحات اهمیتی نداره؟ خلاصه ای از کتاب هم باید باشه؟

farrokh_1833March 3, 2015, 11:15 a.m.
حدود بیست صفحه...بله باید surce iهم موجود باشه

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟