این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: حل معادلات لایه مرزی بانرم افزار میپل

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 50000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 10 روز

تاریخ ایجاد: March 1, 2015, 10:03 a.m.
تاریخ پایان: March 6, 2015, 8:45 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: behisnj
توضیحات

این پروژه باید بر اساس یک مقاله نوشته شده انجام گیرد،و فقط باید کد نویسی مراحل انجام شده مرحله ب مرحله در نرا افزار میپل به همراه توضیحات انجام گیرد

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
mashmori5

0 تومان در 10 روز

0 تومان 0 تومان March 1, 2015, 11:19 a.m. 37
my_jivar_m

50000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان March 1, 2015, 1:46 p.m. 27
Programmer

50000 تومان در 5 روز

10000 تومان 0 تومان 69
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟