این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: مقاله ارشد کامپیوتر

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 35000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 28, 2015, 7:58 p.m.
تاریخ پایان: March 2, 2015, 1:59 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: elrajabi
توضیحات

مقاله 2015-2014 با کد شبیه سازی و ترجمه اگه دارید دزر اختیارم بگذارید

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
alirezaput

50000 تومان در 2 روز

10000 تومان 0 تومان Feb. 28, 2015, 8:35 p.m. 21
vahidvas

40000 تومان در 1 روز

40000 تومان 0 تومان Feb. 28, 2015, 9:14 p.m. 42
me1988

30000 تومان در 1 روز

5000 تومان 5000 تومان Feb. 28, 2015, 9:45 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
electronic

25000 تومان در 3 روز

25000 تومان 0 تومان March 1, 2015, 12:34 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟