این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: برنامه نویسی بامتلب

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 5 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 28, 2015, 9:16 a.m.
تاریخ پایان: March 15, 2015, 1:41 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: rezashafiq
توضیحات

3 مقاله ارسال میشود که با متلب نوشته شود

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Programmer

330000 تومان در 6 روز

30000 تومان 0 تومان 69
  • پذیرفته شد!
alirezaput

300000 تومان در 7 روز

20000 تومان 0 تومان Feb. 28, 2015, 8:30 p.m. 21
radmanesh

450000 تومان در 7 روز

100000 تومان 0 تومان Feb. 28, 2015, 9:38 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟