توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
بررسی قانون ایران mahya_afshar متوقف شده Dec. 30, 2014, 7:27 p.m.
بررسي قانون ايران vahidvas با موفقیت به پایان رسیده Jan. 3, 2015, 12:20 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Dec. 30, 2014, 7:10 p.m.

  آخرین ورود : Dec. 30, 2014, 9:27 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 887

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده


  رتبه در میان پیمانکاران: 956

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده