توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
‏ مدرک : مهندسی مکانیک
محل دریافت مدرک: سمنان
سال شروع تحصیل :1388
سال پایان تحصیل :1393
مهارت ها

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
محاسبه چیدمان و آرایش کامپوزیت های زمینه پلیمری... متوقف شده Dec. 9, 2014, 8:49 a.m.
حل سوال درس انتقال حرارت Hpour با موفقیت به پایان رسیده Dec. 9, 2014, 7:34 p.m.
تهیه wbs و برنامه زمانبندی راه سازی در یک روستا متوقف شده Dec. 10, 2014, 8:36 p.m.
تعیین چیدمان و آرایش کامپوزیت های زمینه پلیمری متوقف شده Dec. 14, 2014, 10:11 a.m.
حل سوال درس انتقال حرارت tornado با موفقیت به پایان رسیده Dec. 15, 2014, 9:37 a.m.
حل سوال درس انتقال حرارت Dragon با موفقیت به پایان رسیده Dec. 16, 2014, 8:56 a.m.
تهیه wbs و برنامه زمانبندی راه سازی در یک روستا... vahidvas لغو شده Dec. 18, 2014, 3:09 p.m.
تهیه wbs و برنامه زمانبندی راه سازی در یک روستا.. sjalili با موفقیت به پایان رسیده Dec. 22, 2014, 8:50 a.m.
حل سوال درس انتقال حرارت majidzarea20 با موفقیت به پایان رسیده Dec. 22, 2014, 2:16 p.m.
درس مدیریت و کنترل پروژه متوقف شده Dec. 25, 2014, 8:40 a.m.
حل سوالات انتقال حرارت majidzarea20 با موفقیت به پایان رسیده Jan. 2, 2015, 10:11 a.m.
حل سوالات کامپوزیت متوقف شده Jan. 6, 2015, 6:48 a.m.
حل سوالات طراحی اجزا متوقف شده Jan. 13, 2015, 11:16 a.m.
حل سوالات طراحی اجزا 2 متوقف شده Jan. 14, 2015, 8:15 p.m.
تایپ پایان نامه متوقف شده Feb. 10, 2015, 6:35 p.m.
تایپ subzero با موفقیت به پایان رسیده Feb. 12, 2015, 9:51 a.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Nov. 10, 2014, 5:57 p.m.

  آخرین ورود : April 23, 2015, 1:37 a.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 2835

  میانگین امتیاز:


  رتبه در میان پیمانکاران: 1702

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده