توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
کنترول متور dcباpwm سینوسی roozbehrrzrrz با موفقیت به پایان رسیده Feb. 21, 2015, 4:47 p.m.
طراحی وساخت فیلتر پایین گدر مرتبه دوم در حال دریافت پیشنهاد Feb. 23, 2015, 3:35 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Feb. 21, 2015, 7:06 p.m.

  آخرین ورود : March 14, 2015, 8:38 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 17

  میانگین امتیاز:


  رتبه در میان پیمانکاران: 391

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده