توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
‏ مدرک : مهندسی برق
محل دریافت مدرک: صنعتی امیرکبیر
سال شروع تحصیل :1389
سال پایان تحصیل :1393
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان پیمانکار

عنوان پروژه کارفرما وضعیت شروع ارزیابی
الگوریتم سیمپلکس amirhasan_met با موفقیت به پایان رسیده Jan. 21, 2015, 12:10 p.m.
ترجمه متن انگلیسی برق alizan با موفقیت به پایان رسیده Feb. 3, 2015, 2:28 p.m.

  Profile picture

  تاریخ عضویت : Jan. 21, 2015, 4:18 p.m.

  آخرین ورود : April 15, 2015, 6:02 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 644

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده


  رتبه در میان پیمانکاران: 14

  میانگین امتیاز: