توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
طراحی تعدادی دیاگرام با استفاده از uml و rational vahidvas با موفقیت به پایان رسیده Dec. 3, 2014, 10:14 p.m.
شرکت میزبانی وب roozbehrrzrrz با موفقیت به پایان رسیده Dec. 15, 2014, 10:37 a.m.
مقاله انگلیسی راجع بهgraph database یاneo4jیاmongo vahidvas با موفقیت به پایان رسیده Feb. 15, 2015, 11:50 p.m.
پروژه راجع به nosql vahidvas با موفقیت به پایان رسیده Feb. 23, 2015, 10:59 a.m.
مقاله isi در موضوعات کامپیوتری vahidvas با موفقیت به پایان رسیده March 2, 2015, 10:46 p.m.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Dec. 3, 2014, 10:07 p.m.

  آخرین ورود : Dec. 10, 2018, 11:56 a.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 1

  میانگین امتیاز:


  رتبه در میان پیمانکاران: 1399

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده