توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
پیاده سازی الگوریتم به زبان cیا c++ vahidvas با موفقیت به پایان رسیده Jan. 7, 2015, 2:22 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Jan. 4, 2015, 6:31 p.m.

  آخرین ورود : Jan. 7, 2015, 2:07 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 2772

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده


  رتبه در میان پیمانکاران: 887

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده