توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
پروژه پیش بینی سری های زمانی ترکیبی متوقف شده April 6, 2015, 11:48 p.m.
پروژه پیش بینی سری های زمانی ترکیبی Programmer در حال اجرا April 16, 2015, 12:17 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : April 7, 2015, 2:13 a.m.

  آخرین ورود : May 3, 2015, 5:36 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 2743

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده


  رتبه در میان پیمانکاران: 147

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده