توضیحات

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر
2 سال سابقه کار در شرکت کامپیوتری
1 سال سابقه کار در شرکت فنی

تحصیلات
‏ مدرک : مهندسی کامپیوتر
محل دریافت مدرک: آزاد زنحان
سال شروع تحصیل :1392
سال پایان تحصیل :1393
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
پیاده سازی چند الگوریتم در متلب در حال دریافت پیشنهاد Feb. 3, 2015, 9:01 a.m.
پیاده سازی مقاله در متلب vahidvas در حال اجرا April 7, 2015, 4:37 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Dec. 27, 2014, 8:36 p.m.

  آخرین ورود : May 3, 2015, 11:42 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 947

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده


  رتبه در میان پیمانکاران: 1025

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده